P1 za home

Dobrý deň,

Rád by som Vám prostredníctvom tohto mailu poďakoval za pozvanie na
Vašom preteku v Banskom Studenci. Mimoriadne si cením spôsob akým bol
Váš pretek zorganizovaný, či už z pohľadu pretekára alebo samotného
diváka v minulosti. Som profesionálny triatlonista (účastník OH v
Pekingu 2008, 8 násobný majster Slovenska, aktívny IRONMAN) a mal som
možnosť vďaka triatlonu precestovať kus sveta a teda môžem porovnať
Váš pretek s ostatnými vysoko hodnotnými pretekmi ako je seriál
majstrovstiev sveta v kros triatlone Xtera, či kontinentálnymi
majstrovstvami. Vážim si predovšetkým prístup organizátorov ku každému
pretekárovi. Čo sa týka organizácie preteku, musím konštatovať
profesionálny prístup ako vybudovanie zázemia/depa, lokality a výberu
tratí. Len zriedka sa stáva, že má divák možnosť sledovať svojho
„šampióna“ tak často ako to bolo na Vašom preteku. Tým pádom je to
zážitok aj pre samotného pretekára. Krásne prostredie tajchov, skvelý
support v podobe občerstvovacích staníc, výborný moderátor, rozvášnení
diváci vo finishline a v neposlednom rade aj občerstvenie v cieli na
vysokej úrovni. To všetko prispelo ku jedinečnému a kvalitnému preteku
na SR a vôbec by som sa nečudoval, keby ste získali ponuku v
budúcnosti na zorganizovanie preteku so štatútom Majstrovstvá Európy v
kros triatlone. Za mňa Áno!!! Vďaka Vám v sobotu Banský Studenec ožil
a verím, že aj domáci mali nesmierny športový zážitok, ako my všetci,
čo sme mierili takú dlhú cestu opať si užiť kvalitný šport so všetkým
ako sa patrí. Na záver Vám chcem zablahoželať ku ďalšiemu vydarenému
ročníku Štiavnického triatlonu a prajem Vám veľa zdaru k ďalším.
Napredujte!!!

S pozdravom a prianím pekného dňa

— Palo Šimko | Triatlonista —
Back to Top