P1 za home

Drahí priatelia,

Po dôkladnom zvážení aktuálnej situácie sme sa rozhodli neusporiadať tento ročník našeho/vašeho ŠTIAVNICKÉHO KROS TRIATLONU.

Závody by boli v mnohých ohľadoch tak obmedzené, že sme vyhodnotili ako múdrejšie neorganizovať tento ročník.

Preložiť preteky na iný termín nechceme, aby sme nenarušili plán ostatných pretekov.

Dúfam, že pochopíte naše rozhodnutie a zachováte nám Vašu priazeň na budúci rok v tradičnom termíne – posledný júlový víkend 2021.

— Vlado a Braňo —
Back to Top