PROPOZÍCIE

Kros triatlon v Štiavnici po 21. rokoch znovu ožil… V roku 1992 sa uskutočnil prvý kros triatlon v Európe na horských bicykloch a behom v členitom teréne v prekrásnom prírodnom prostredí štiavnických vrchov na unikátnom svetovom vodnom diele štiavnických tajchov na Richňave, ktoré slúžili v 16. – 19. storočí ako zdroj vodnej energie pre pohon banských strojov na ťažbu a spracovanie zlata a striebra. V roku 2013 sme sa úspešne pokúsili o obnovenie tejto športovej udalosti. Pre rok 2014 sme pripravili zásadnú zmenu… Triatlon sa konal v Banskom Studenci s centrom pri Veľkom Kolpašskom tajchu. Túto zmenu privítali všetci účastníci pretekov, možno s výnimkou niektorých divákov, ktorým robil problém fakt, že sa na dve hodiny museli uskromniť pri opaľovaní a čvachtaní vo vode… Adekvátne zázemie, čistá voda, perfektné rýchle cyklistické trate, náročné a členité podmienky pre beh, ale hlavne Vaše pozitívne reakcie nás utvrdili v správnosti rozhodnutia zmeniť miesto realizácie triatlonu a tak sa budúci rok opäť vidíme na Kolpachoch.

Hlavný organizátor: Mesto Banská Štiavnica

Miesto: Banský Studenec – Kolpašské jazero a okolie

Termín: 31.07.2021

002a1_ikony

1 KM

PLÁVANIE

Dva 500 m okruhy vo Veľkom Kolpašskom tajchu

Požičanie neoprénu na Štiavnický kros triatlon – kliknite tu

002a2_ikony

25 KM

MTB

Dva 12,5 km okruhy v okolí Banského Studenca

Bezplatný servis bicyklov pre pretekárov vďaka firme Green Bike

002a3_ikony

8 KM

BEH

Dva 4 km okruhy v okolí Veľkého Kolpašského tajchu

ČASOVÝ ROZPIS

Od 8.00 do 10.00 hod
 

Prezentácia pretekárov na hrádzi Veľkého Kolpašského jazera.

Od 10.00 do 10.50 hod
 

Otvorenie / uzavretie depa

11.00 hod
 

Štart všetkých kategórií a štafiet

Od 13.00 do 15.00 hod
 

Teplé občerstvenie pre pretekárov

15.00 hod
 

Vyhlásenie výsledkov

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí a časového harmonogramu.

Súťažný výbor

Riaditeľ podujatia: Vladimír Poprac
Hlavný rozhodca: Milan Slovák
Technický delegát: M.Hraško + A.Hruzová

 

Organizačný výbor

JUDr. Dušan Lukačko
Lubomír Povinský
Rudolf Mihalčík
Martin Ferenčík
Radoslav Nemčok
DHZ – Banský Studenec

 

Podmienky a povinnosti účastníkov

  1. Preteká sa podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií.
  1. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
  1. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.
  1. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.
  1. Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
  1. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
  1. Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
  1. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.
  1. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.
  1. Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
  1. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
  1. Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
  1. Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.
  1. Pretekár súhlasí s časovým harmonogramom preteku, ktorý je uvedený v propozíciach. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia preteku, stráca nárok na finančnú a vecnú cenu.
 1. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1. až 15.
Back to Top